Sinds 28 maart 2010
 loopt 
plan Radix
.
Op basis daarvan verricht onbezoldigd en zelfbenoemd projectleider L sindsdien samen met genodigden en andere deelnemers kunstzinnig landschapsonderzoek
vanuit de Achterhoek.

Onderstaande publicaties doen verslag van
het onderzoek en de behaalde resultaten.
 


 

 

 

 

 

plan Radix 10 (april 2018)

 

plan Radix 9 (december 2016)

 

plan Radix 8 (maart 2016)

 

plan Radix 7 (februari 2015)

 

plan Radix 6 (mei 2014)

 

plan Radix 5 (oktober 2013)

 

Landinwaarts 4 (maart 2012)

 

Landinwaarts 3 (december 2010)

 

Landinwaarts 2 (proefnummer, 2010)

 

Landinwaarts 1 (proefnummer, dec. 2009)

 

plan Radix (het basisplan, maart 2010)